Raha tagastamine

  • Euroopa Liidus kehtib erinevates riikides erinev raha tagasi garantii (7-14 päeva). Tulles vastu oma klientidele oleme ühtlustanud raha tagasi garantii 14 päevale üle Euroopa Liidu. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale.
  • Tarbija on füüsiline isik, kes on ostnud Active24.ee internetipoest kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.
  • 14-päevast taganemisõigust võib tarbija kasutada põhjust avaldamata. Põhjendamist võib üksnes soovitada. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija tootepakendi avama ettevaatlikult (kui pakend on avatav) seda kahjustamata. Tagastatav toode peab olema kasutamata ning originaalpakendis.
  • 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi).
  • Kui tarbija lepingust taganeb, tagastame talle tema poolt tasutud summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest meieni. Tarbija peab lepingust taganemisel Active24.ee internetipoest saadu samuti viivitamata tagastama, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
  • Tagastamiskulud tasub kuni 10 EUR ulatuses tarbija. Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule, tasub tagastamiskulud Active24.ee internetipood.
  • EL liikmesriikides on mõningaid erinevusi reeglites, kes peab tasuma kauba tagasisaatmise kulud. Sellistel juhtudel käitume vastavalt kauba tellinud tarbija asukoha maast.
  • Taganemisteade tuleb esitada kirjalikult e-mailile info@active24.ee. Teie kiiremaks teenindamiseks palume märkida tellimuse number, toode, kontaktandmed ja tagastamise põhjus.
  • Taganemisõigus ei rakendu juuridilistele isikutele.