Privaatsus

Kõik kogutud kliendiandmed jäävad privaatseks, kui on tagatud lepingust kinnipidamine. Müüjal on õigus koguda ning töödelda tellija poolt avaldatud kliendiandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks ka kolmandale isikule nt. kullerile edastatavad andmed.

Müüjal on õigus Tellija igasuguse makseviivituse korral edastada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule töötlemiseks ja avaldamiseks vastavates andmekogudes (näiteks maksehäirete register). Müüjal on õigus avaldada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale ning kohtule. Müüja õigused laienevad ka Müüjaga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele ning isikule, kellele Müüja on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

Tasudes ostu eest krediitkaardiga sisestab klient oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, Pankade Kaardikeskuse ja Mustafa OÜ vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.