1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Active24.ee E-poe klientide (edaspidi Klient) ja Active24.ee omaniku Mustafa OÜ (edaspidi Active24.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Active24.ee vahelisi suhteid Active24.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Active24.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.active24.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Active24.ee ja Klient soovivad kaubelda Active24.ee veebilehekülje www.active24.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Active24.ee E-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2. Hinnakiri

2.1. Active24.ee E-poes müüdavate toodete hinnad on toodud Eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu.

2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

2.3. Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest, kulleri valikust (kulleri hinnakirjast)

2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Active24.ee poolt esitatud arve alusel.

2.5. Active24.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.6. Järelmaksulepingu vormistamisel võib toote hinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressi % vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiasutuse kehtivatele tingimustele. Järelmaksu tingimustega saab tutvuda lehel Makseviisid.

 

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, kui Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Vormista ost“ ning täita etteantud blokid: Maksja andmed, Kohaletoimetamise andmed, Kohaletimetamise viis, Makse info. Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Esita tellimus“.

3.3. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi (vt Makseviisid):    

 

 • Ülekandega pangakontole – Klient maksab vähemalt 50% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks, tehes ülekande Active24.ee arveldusarvele Kliendile sobilikust pangast; 
 • Pangalingiga – Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt peale ostu vormistamist, Klient suunatakse automaatselt valitud pangalingi kaudu maksma;
 • Krediitkaardiga – Klient maksab 100% tellimuse summast koheselt peale ostu vormistamist, Klient suunatakse automaatselt krediitkaardiga maksma; 
 • Järelmaksuga – Klient maksab järelmaksu lepingu alusel, mis sõlmitakse pärast ostu vormistamist Kliendi ja finantseerija vahel.

3.4. Järelmaksuga toodete ostmisel täidab Klient järelmaksutaotluse vormi, mis kuvatakse „Makse info“ blokis.

3.5. Enne „Esita tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.6. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus tellimuse numbriga, enam klient oma kontolt muuta ei saa (juhul kui registreerunud Klient). Muudatuste tegemiseks tuleb pöörduda Active24.ee klienditeenindusse telefonil 666 76 70

3.7. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 7. tööpäeva jooksul tasunud vähemalt 50% tellimuse kinnituse/ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast Mustafa OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti.

3.8. Järelmaksu tellimuse puhul alustatakse tellimuse täitmist pärast sissemaksu laekumist.

3.9. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida omale sobiva kohaletoimetamisviisi:  

 • Ise järgi – tellimustele, mille eest on 100% ette makstud, võib tulla järgi Active24.ee lattu. Seal juures teise osamakse tasumine on nõutav peale kauba saabumist lattu;
 • Active24.ee kuller (kohaletoimetamine välisukseni) – tellimused, mille eest on 100% ette makstud, toimetatake kulleri poolt märgitud lähetuse aadressile. Seal juures teise osamakse tasumine on nõutav peale kauba saabumist lattu. Kauba maksumusele lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale;
 • Active24.ee kuller (kohaletoimetamine tuppa) - tellimused, mille eest on 100% ette makstud, toimetatake kulleri poolt märgitud lähetuse aadressile. Seal juures teise osamakse tasumine on nõutav peale kauba saabumist lattu. Kauba maksumusele lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale;
 • Eesti Posti kuller-lunateenus (koaheltoimetamine välisukseni) – tellimuse, mille eest on vähemalt 50% ette makstud, toimetatakse Eesti Posti kulleri poolt märgitud lähetuse aadressile. Teise osamakse tasub Klient Eesti Posti kullerile kauba kättesaamisel sularahas.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tooted toimetatakse kohale detailidena, välja arvatud juhul kui tooteinfos on märge, et toode on kokkupandud.

4.2. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui vähemalt 50% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.3. Active24.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.4. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Active24.ee lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt telefoni teel kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.5. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Active24.ee-d koheselt enne kohaletoomist.

4.6. Kohaletoimtemise viis „Ise järgi“ valiku puhul tuleb Kliendil minna pärast vastavasisulise teate saamist Active24.ee lattu (aadressil Kesk-sõjamäe 24, Tallinn) oma tellimusele järele. Juhul kui Kliendil ei ole võimalik teavitusse märgitud ajavahemikul tellimusele järgi minna, tuleb Kliendil teavitada Active24.ee-d sobivast järeleminemise ajast telefonil 666 76 71

4.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Active24.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.8. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Active24.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Active24.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.9. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@active24.ee või helistada kontakttelefonile 666 76 70.

4.10. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama.

 

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p5.8.).

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Active24.ee-le saadetud kirjalikult aadressil info@active24.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul.

5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@active24.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Active24.ee lattu. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

5.5. Kauba tagastamise kulu 10.- euro ulatuses kannab Klient, va p5.6.

5.6. Active24.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mitte sihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Active24.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@active24.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. Vormistatud järelmaksulepingu tühistamisel lepingutasu ei tagastata.

5.9. Active24.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud tooted olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

 • tootele on tellitud ükskõik milline lisavarustus
 • tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eriviimistlusega toode.
 • hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.

5.10. Active24.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

 • Kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus;
 • Tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Active24.ee poolt pakutava asendustootega

5.11. Tarbijast klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, väljaarvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

 

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Active24.ee`d probleemist e-posti aadressil info@active24.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

 • nimi ja kontaktandmed;
 • toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
 • tellimuse nr.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Active24.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub active24.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata active24.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Active24.ee-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist. Active24.ee kannab toote/detaili parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja active24.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda active24.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Active24.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

 6.7. Active24.ee ei vastuta:

 • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

 

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Active24.ee vastutab Kliendi ees active24.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab Active24.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. Active24.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. Active24.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Active24.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. Active24.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

 

8. Muud tingimused

8.1. Active24.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Active24.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa

kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Active24.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Active24.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.